Ugradjujemo i servisiramo
uredjaje renomiranih svetskih proizvodjaèa:
  LG
  Galanz
  Gree
  Mitsubishi
  Centrometal
  Samsung
Profesionalnost i brzina
Pozovite nas i zakažite ugradnju ili servis sistema. Dolazimo u najkraæem roku, radimo profesionalno i pod povoljnim uslovima.

Ventilacioni uredjaji i sistemi
su èesto sastavni deo opreme za klimatizaciju objekta. Pored aktivnih uredjaja (ventilatora), deo sistema za ventilaciju su i kanali kroz koje vazduh prolazi. U zavisnosti od vazdušnih kanala i aktivnih uredjaja, mogu se montirati razlièiti tipovi uredjaja. Nekoliko vrsta ventilacionih uredjaja koje postavljamo:
  Rekuperatori vazduha
  Aksijalni ventilatori
  Kanalski ventilator
  Krovni ventilator
 
Vrste ventilacije
U zavisnosti od tipa ventilacije, sisteme možemo podeliti na:
  Mehanièke ili prinudne sisteme ventilacija - pomoæu ventilatora koji direktno ili posredno ubacuju svež vazduh u prostoriju.
  Prirodna ventilacija je ona za koju nije potrebna upotreba mehanièkih sistema za ubacivanje vazduha. Ovakav sistem se može napraviti i spojenim prostorijama sa razlièitim pritiscima. Ne preporuèuje se otvaranje vrata i prozora, pošto se na taj naèin poveæava vlaga u prostoriji.
  Kombinovan sistem ventilacije - predstavlja kombinaciju mehanièke i prirodne ventilacije. Ne predlaže se nijedan sistem za ventilaciju koji direktno zavisi samo od spoljašnjih (nepredvidivih) vremenskih uslova.
 
Standardi u ventilacionim sistemima
Ventilacioni standardi ogranièavaju maksimalnu koncentraciju CO2 u vazduhu u predvidjenom vremenskom periodu i u zadatom prostoru. Proraèunom se može precizno odrediti vrsta i snaga sistema za ventilaciju u zavisnosti od zapremine i provetrenosti prostorija.
  1973 - ASHRAE Standards 62-73 and 62-81
  1985 - ASHRAE Standard 62-89
  Pronadjite nas na Youtube-u